Bankgata 14

N - 6200 Stranda

Strandaindustriens historie presenterer ei unik utstilling i norsk samanhang.

Om korleis driftige menneske skapte industri av handverk og gjorde vesle Stranda til ei blømande industrikommune i tida frå 1884 til vår tid.